Privacy statement

Dit privacy statement is opgesteld om onze relaties te informeren over de wijze waarop Rijo-Bouw B.V.* de persoonsgegevens van hen verwerkt. Het privacy statement is van toepassing op het gehele primaire proces binnen Rijo-Bouw B.V. en geldt voor al onze relaties.

Rijo-Bouw B.V. volgt bij het verwerken van persoonsgegevens van haar relaties de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement is: Rijo-Bouw B.V. gevestigd aan de O.L.V. ter Duinenlaan 52, 4641HG te Ossendrecht.

Gegevensverwerking

Rijo-Bouw B.V. verwerkt de persoonsgegevens om diensten te kunnen leveren of afnemen. Rijo-Bouw B.V. verwerkt persoonsgegevens die relevant zijn voor de uit te voeren overeengekomen diensten. Dit betreft in ieder geval gegevens verstrekt door relaties, waaronder naam, adres, woon-/vestigingsplaats, contactgegevens en bankrekeningnummer.

Gegevens en documenten verstrekt door de relaties worden door Rijo-Bouw B.V. verwerkt om te kunnen voldoen aan aangeboden diensten, afhandeling van betalingen en contact indien nodig bij uitvoering van de dienstverlening. Rijo-Bouw B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als er een wettelijke verplichting geldt, zoals gegevens die nodig zijn voor de fiscus.

Bewaartermijnen en toegankelijkheid

Rijo-Bouw B.V. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Relaties kunnen toestemming op ieder moment intrekken. Hiervoor dient een e-mail te worden verstuurd aan info@Rijo-bv.nl.

Rijo-Bouw B.V. neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bovenstaand e-mailadres.

Rechten van derden

Onder de AVG gelden de volgende rechten om verwerking van persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden:

U kunt een beroep doen op een van bovenstaande rechten door uw verzoek te mailen naar info@Rijo-bv.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Rijo-Bouw B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contact en vragen

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten betreffende bescherming van uw persoonsgegevens door Rijo-Bouw B.V. dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@Rijo-bv.nl of Rijo-Bouw B.V. O.L.V. ter Duinenlaan 52, 4641 HG te Ossendrecht.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan op ieder moment worden aangepast t.a.v. recente ontwikkelingen. Raadpleeg onze website om op de hoogte te blijven van mogelijke aanpassingen.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 20-08-2018.

*Rijo-Bouw B.V. is een onderdeel van CS Bouw en Beheer B.V. Bovenstaande is van toepassing op CS Bouw en Beheer B.V. en alle aan haar gelieerde werkmaatschappijen (Rijo-Bouw B.V. en Houtbouw Holland).

Datum: aug 2018. versie 1.0