Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Rijo-Bouw B.V. te Ossendrecht gelden de volgende voorwaarden:

De website is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze site volledig, juist en actueel is. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Rijo-Bouw B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto's, audio, geluid en software) behoren toe aan Rijo-Bouw B.V. of haar toeleveranciers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Aannemingsbedrijf Rijo-Bouw B.V. worden gereproduceerd of gebruikt.

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Rijo-Bouw B.V.
O.L.V. tre Duinenlaan 52
4641 HG Ossendrecht

T +31 (0)164 61 64 20
E info@rijo-bv.nl

Aannemingsbedrijk Rijo-Bouw B.V. is gevestigd in Ossendrecht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel
te Breda onder nr. 67468160